Udskriv siden
AB Njal

Velkommen til AB Njal

Andelsboligforeningen blev stiftet i 2001, og vi har til huse i en ejendom fra 1912 på Islands Brygge i København. Foreningen er forholdsvis stor med 239 andelshavere, og det er vores mål at skabe en forening, hvor alle føler sig som en del af et fællesskab.

Vi arbejder målrettet med både driften og vedligeholdelse af huset, fordi vi ønsker at skabe gode fysiske rammer for de mennesker, der bor i ejendommen og for det sociale liv, der udspiller sig i det daglige.

Vores gamle ejendom giver os naturligvis store vedligeholdelsesmæssige udfordringer, og den første store opgave var at få skiftet det gamle tag ud. Det skete i 2004, og samtidig indrettede vi som de første på Islands Brygge boligarealer på det gamle tørreloft.

På hjemmesideen har vi samlet nyttig information om alt lige fra den daglige drift af ejendommen til foreningens økonomi. Som andelshaver vil du her kunne finde vejledning om, hvad du skal gøre, hvis du vil bygge om, fremleje din lejlighed eller lignende. Du kan også finde referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder eller orientere dig om, hvordan affaldssorteringen fungerer.

Vi har fået advokat Henrik Qwist til at lave en granskning af vores økonomi. Den kan du finde under punktet Økonomi.

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen AB Njal